info@kramervastgoedbeheer.nl

Voor eigenaren

Als cliƫnt kunt u natuurlijk geheel zelf bepalen welke diensten u bij Kramer Vastgoedbeheer B.V. wilt afnemen. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook, na een uitvoerige inventarisatie, vrijblijvend adviseren over de diensten die voor u in aanmerking komen. De basis van ons werk is gestoeld op vier pijlers: kwaliteit, vakmanschap, transparantie en vertrouwen. Deze waarden hebben er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat onze cliƫntenkring een mooie groei heeft doorgemaakt. Hieronder treft u een overzicht aan van onze werkzaamheden wat betreft het beheer.

 • Het opstellen van huurovereenkomsten
 • Het verzorgen van de incasso van de huren
 • Verzorgen van betalingsherinneringen en aanmaningen
 • Het versturen van de jaarlijkse wettelijke huurverhogingen
 • Het (eventueel laten) vaststellen van de huren voor bedrijfsruimten
 • Het contact onderhouden en correspondentie met de huurders
 • Afwikkelen van eventuele huurcommissiezaken
 • Het indien nodig maken van Btw facturen voor de huurders
 • Grondige controle van de woningen bij vertrek van een huurder
 • Het (eventueel laten) beoordelen van de waardebeschikkingen van de WOZ
 • Het bijhouden en verwerken van alle inkomsten en uitgaven
 • Het ieder kwartaal verzorgen van een financieel overzicht
 • Aannemen en afhandelen van technische en bouwkundige problemen gemeld door de huurders
 • Het direct en adequaat afhandelen van spoedeisende problemen of noodgevallen
 • Afwikkelen van schadegevallen met de verzekeringsmaatschappijen
 • Het maken van een voorstel bij lege woningen
 • Het maken van voorstellen voor groot onderhoud en complete renovaties
 • Het aanvragen en beoordelen van offertes
Contact